Burger

Wir bieten Ihnen folgende verschiedene Burger an:
Schnitzelburger Hamburger Cheeseburger
Schnitzelburger
klein 3,50 €
Größe L 8,90 €
Größe XXL 18,90 €
Hamburger
Hamburger klein   3,00 €
Hamburger Durchmesser ca. 15 cm 8,50 €
XXL-Hamburger Durchmesser ca. 25 cm 18,90 €
Cheeseburger
Cheeseburger klein   3,50 €
Cheeseburger Durchmesser ca. 15 cm 9,90 €
XXL-Cheeseburger Durchmesser ca. 25 cm 19,90 €